Navigation


O nás:

T.J. Sokol Velká Bystřice eviduje v roce 2014 celkem 238 členů, v tom 70 mužů, 85 žen, 81 žáků a žaček a 2 dorostenci. Tělocvičná jednota má od 1.1.2014 statut pobočného spolku České obce sokolské (ČOS), je metodicky vedená župou Olomouckou-Smrčkovou, má právní subjektivitu. Jednotu řídí 11členný výbor volený na 4 roky Valnou hromadou (VH), VH je nejvyšším orgánem T.J. a je svolávána každoročně s cílem schválení roční činnost jednoty.

T.J. Sokol Velká Bystřice má vlastní budovu Sokolovny, včetně inventáře a pozemků (zahrada u Sokolovny), o něž se stará jako každá jiná společenská organizace. Jednota je financována z vlastní činnosti (podíl z členských příspěvků, úhrady za cvičení jak jednotlivců tak skupin, a to členů i nečlenů sokola), z dotací od obce, Krajského úřadu a MŠMT a v malé míře z dobrovolných darů.

Hlavním cílem organizace je nabídka tělovýchovných a kulturních aktivit jak vlastním členům, tak i široké veřejnosti z obce a jejího okolí.

Historie: