NavigationVšestrannost

Rodiče s dětmi

Rozvíjení pohybových dovedností dětí s použitím cvičebních pomůcek, básniček, her, hudby, ...

Cvičitelé: Eva Jungová


Všestrannost

Předškolní děti (4 - 6 let)

Děti se nenásilnou formou seznamují s různými druhy sportovních aktivit a pomocí nejrůznějších cvičebních pomůcek a nářadí, her, soutěží, písniček rozvíjí své pohybové dovednosti. Pro tuto věkovou kategorii je pro správný a zdravý rozvoj důležité právě všestranné zaměření hodin.

Cvičitelé: Jaroslava Pechová, Eva Vojtková


Všestrannost

Mladší žactvo (6 - 12 let)

Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity, jako jsou základy gymnastiky a atletiky, míčové hry, soutěže, cvičení s využitím nářadí, a další. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují.

Cvičitelé: Veronika Jaklová, Jiří Horký