Navigation


Sportovní gymnastika

Oddíl sportovní gymnastiky vznikl v polovině února 2012. Obsahově je zaměřený na nácvik gymnastických sestav na nářadí a koberci. Ke kýženým sestavám se však dostáváme po malých krůčcích, složených z jednoduchých cviků. Děti tak poznávají své tělesné možnosti i limity. Pracují s rovnováhou, s odhadem, se svojí sílou, s orientací v různých pozicích a polohách. Učí se potřebné disciplíně a toleranci během cvičení. Z počátku byla návštěvnost kolem 6 dětí a po roce a půl se zájem ustálil na 18-20 dětech.

Cvičitel:


Všestrannost

Rodiče s dětmi

Rozvíjení pohybových dovedností dětí s použitím cvičebních pomůcek, básniček, her, hudby, ...

Cvičitelé: ----


Všestrannost

Děti (4 - 6 let)

Děti se nenásilnou formou seznamují s různými druhy sportovních aktivit a pomocí nejrůznějších cvičebních pomůcek a nářadí, her, soutěží, písniček rozvíjí své pohybové dovednosti. Pro tuto věkovou kategorii je pro správný a zdravý rozvoj důležité právě všestranné zaměření hodin.

Cvičitelé: Lenka Soukeníková, Jaroslava Pechová


Všestrannost

Mladší žactvo (6 - 11 let)

Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity, jako jsou základy gymnastiky a atletiky, míčové hry, soutěže, cvičení s využitím nářadí, a další. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují.

Cvičitelé: Veronika Jaklová, Petra Stržínková